نیازمندی های دانشجویان صنایع غذایی

جزوه روش های نگهداری مواد غذایی (رایگان)

دانلود جزوه روش های نگهداری مواد غذایی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه اصول کلی نگهداری مواد غذایی (رایگان)

دانلود جزوه اصول کلی نگهداری مواد غذایی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه غلات دکتر مجذوبی (رایگان)

دانلود جزوه غلات دکتر مجذوبی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی دکتر طاهری(رایگان)

دانلود نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی دکتر طاهری (رایگان)


مناسب برای کنکور ارشد و دکتری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه افزودنی های غذایی دکتر پذیر (رایگان)

دانلود جزوه افزودنی های غذایی دکتر پذیر (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی، دکتر پذیر (رایگان)

دانلود اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی، دکتر پذیر (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

کتاب استعداد تحصیلی دکتری (رایگان)

دانلود کتاب استعداد تحصیلی دکتری (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه بهداشت مواد غذایی دکتر مرحمتی زاده (رایگان)

دانلود جزوه بهداشت مواد غذایی دکتر مرحمتی زاده (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه غلات دکتر کدیور (رایگان)

دانلود جزوه غلات دکتر کدیور (رایگان)


)


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

مقاله رنگها در صنایع غذایی

 مقاله رنگها در صنایع غذایی

رنگ یکی از مشخصات اغذیه است که به وسیله احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است زیرا تقریبا تمام غذاها از هنگامی که به صورت خام بوده تا زمانی که به صورت غذای کامل تبدیل شود با یک رنگ قابل قبول برای مصرف کننده شناخته می شود رنگ و طعم اغذیه در بسیاری موارد به هم مربوط می باشنداز نظر صنایع غذایی استفاده از رنگها برای فراورده های غذایی ضروری است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب