نیازمندی های دانشجویان صنایع غذایی

جزوه لبنیات دکتر خسروشاهی

دانلود جزوه لبنیات دکتر خسروشاهی (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه روش های نگهداری مواد غذایی (رایگان)

دانلود جزوه روش های نگهداری مواد غذایی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه اصول کلی نگهداری مواد غذایی (رایگان)

دانلود جزوه اصول کلی نگهداری مواد غذایی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه غلات دکتر مجذوبی (رایگان)

دانلود جزوه غلات دکتر مجذوبی (رایگان)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی دکتر طاهری(رایگان)

دانلود نکات تستی درس ریاضیات صنایع غذایی دکتر طاهری (رایگان)


مناسب برای کنکور ارشد و دکتری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه افزودنی های غذایی دکتر پذیر (رایگان)

دانلود جزوه افزودنی های غذایی دکتر پذیر (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی، دکتر پذیر (رایگان)

دانلود اصول تصفیه فاضلاب های صنعتی، دکتر پذیر (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

کتاب استعداد تحصیلی دکتری (رایگان)

دانلود کتاب استعداد تحصیلی دکتری (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه بهداشت مواد غذایی دکتر مرحمتی زاده (رایگان)

دانلود جزوه بهداشت مواد غذایی دکتر مرحمتی زاده (رایگان)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی

جزوه غلات دکتر کدیور (رایگان)

دانلود جزوه غلات دکتر کدیور (رایگان)


)


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جواد امینی راستابی
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب