دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی

بر طبق گواهی افسانه های قدیمی برای اولین بار مارکوپولو (Marco polo )در قرن 13 پس از بازگشت از چین غذایی آردی شبیه به ماکارونی را به دربار هدیه کرد.